Thoát[X]

Viết về những chiến binh áo đỏ U23 Việt Nam

 

( Blog Tâm Sự ) Chào anh! Nhng chiến binh áo đỏ

 

 

 

 xin chào anh nhng chiến binh áo đ!

Phút trên sân, anh rc r đến rng ngi!

Triu triu ngưi dõi theo nhp chân anh

Ri v òa trong nim tin chiến thng.

 

Mi cú đá trên sân cho nhp tim thao thc

Nim tin đi phương b bóp nát đến bao ln

Đến đích ri! c gng na chiến binh ơi!

Đ Vit Nam viết nên trang hùng s

 

My mươi năm tưng nim tin đã ng

Ri hôm nay, bng tnh đến nhit cung

Khp ph phưng rc r ngp c hoa

Vit Nam ơi! Đưc xng danh châu lc

 

Nhp chân hãy mnh lên, nhng anh hùng sân c

Sc áo, màu da  anh cho Vit Nam mãi t hào

Mong ln na  ph phưng ngp  c hoa

Ngưi ngưi khóc vì nim tin chiến thng

C tin vào anh nhng chiên binh áo đ

Đ anh viết vào trang hùng s Vit Nam!

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau