Thoát[X]

Vẫn biết rằng, người đi!

( Blog Tâm Sự ) Vẫn biết rằng, người đi

Là sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Sao ta lưu luyến mãi

Những ái ân ngày cũ qua rồi?

Ảnh minh họa

Vẫn biết rằng, người đi

Là yêu thương trở thành quá khứ.

Sao ta còn níu giữ

Kỷ niệm xưa, người đã hóa vàng?

 

Vẫn biết rằng, người đi

Là chấm hết những dấu yêu một thủơ.

Sao ta còn không nỡ

Xóa tan đi những nhung nhớ về người?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau