Thoát[X]

xa cách Archive

Trôi lững lờ

Tôi không biết mình có đủ niềm tin để tin vào một thứ gọi là tình bạn ở bây giờ và tương lai không nữa. Những thứ mà gọi là tình bạn giờ đây đối …
wau