Thoát[X]

tương lai Archive

Phố khuya

Ôi con phố vắng Mẹ còn quét, những chiếc lá ven đường Trăng thập phương nhíu mặt, rầu rĩ, Kiếp cơ hàn, gánh liền cuộc đời mẹ cây chổi tri kỷ Bàn tay mẹ ra …
wau