Thoát[X]

tuổi thanh xuân Archive

Ngang qua thanh xuân

“Thước đo cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế nào”. Ảnh minh họa Tôi đã từng có một thời tuổi trẻ sống …
wau