Thoát[X]

tình cha con Archive

Bố

   Bố- một tiếng gọi thân thương, thiêng liêng  mà ai cũng đều muốn có được.Nó có gì mà đôi khi nhiều người cứ muốn được gọi tên mãi,muốn được nói ra mỗi ngày,để rồi …

BA

( Blog Tâm Sự ) BA Ảnh minh họa Ba là ngọn đuốc lung linh Soi đường chỉ lối,cho mình bước đi. Ở đời lắm kẽ khinh khi Ba tôi khuyên nhủ,bổ đi con à. …
wau