Thoát[X]

thương Archive

Mẹ

  Thương con mẹ khổ cũng nhiều Bao ngày cơ cực bao chiều đắng cay Hàng dong nặng gánh vai gầy Liêu xiêu dáng mẹ chân trầy chợt ra Mẹ là mẹ, mẹ là cha …
wau