Thoát[X]

sống Archive

Nhân – quả

Đầu xuân năm mới ta hãy gạt bỏ ưu tư, thanh lọc tâm hồn bàn đôi chút về chuyện Nhân – Quả ở đời theo giáo lý nhà Phật. Ai đó nói: Cuộc sống vốn …
wau