Thoát[X]

sinh viên học xa nhà Archive

Ngày về

Mẹ bảo lâu lắm rồi anh cũng chưa về, con cái càng lớn lại càng khó được gặp nhiều, giờ thì nó biết mắt mẹ không phải đỏ vì khói nữa mà vì nhớ anh …
wau