Thoát[X]

nước mắt Archive

My Daddy

Gửi người bố kính yêu đã khuất của con. Đã hơn 10 ngày qua chưa khi nào con tin rằng bố đã hoàn toàn không còn trên cõi đời này nữa. Mỗi khi nghĩ về …
wau