Thoát[X]

ngoại Archive

Ngoại tôi

Trang cổ tích mở ra rồi đóng lại Tiếng kể ngọt ngào cất từ thưở nằm nôi Thương ngoại tôi xa vắng chín năm rồi Chợt nhớ ngoại con bồi hồi xúc động… Thuở trẻ …

Ngoại….

  -Hiền, dậy nhanh lên, ra nhặt mận rơi kìa, chứ không xí nữa tụi con nít trong xóm ra nhặt hết không còn gì đâu. Tới mùa Mận là sáng nào Ngoại cũng kêu …
wau