Thoát[X]

kí ức Archive

Cái hồ…

( Blog tam su ) Trong ký ức của tôi, cái hồ được bao phủ bởi một lớp sương mờ mịt của những lời đồn nửa có căn cứ nửa không. Mặc dù bờ hồ là …
wau