Thoát[X]

hạnh phúc Archive

Duyên phai

 Hạnh phúc là gì mà sao ai cũng cố tìm kiếm ở những nơi xa xăm, thậm chí là huyễn hoặc? Tôi hỏi gió, hạnh phúc của tôi, gió có cuốn đi không? Gió thở …
wau