Thoát[X]

Dấu ấn thanh xuân Archive

Duyên phai

 Hạnh phúc là gì mà sao ai cũng cố tìm kiếm ở những nơi xa xăm, thậm chí là huyễn hoặc? Tôi hỏi gió, hạnh phúc của tôi, gió có cuốn đi không? Gió thở …

Thế Giới Nhỏ

( Blog Tâm Sự ) Phần tương tác buổi meeting 20/11 hôm nay, dẫn chương trình hỏi chúng tôi hai vấn đề: khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất. Mọi người đều trả …
wau