Thoát[X]

cuộc sống Archive

Lạnh…

  Bạn đã bao giờ cảm thấy mình lạnh chưa? Tôi bao giờ cũng vậy… Có thể bạn lạnh vì thời tiết nhưng có bao giờ bạn lạnh vì con tim mình đang thiếu hơi …
wau