Thoát[X]

cô ấy Archive

Cô ấy…

Cô gái ấy rất xinh đẹp, cô cũng là người đã cướp đi hạnh phúc của tôi một cách tàn nhẫn nhất. Ngày tôi bước đi, tôi chỉ thắc mắc duy nhất một điều “Tôi …
wau