Thoát[X]

buông Archive

Khát khao

Gió ngoài trời se từng con buốt lạnh Đêm thật dài làm nỗi nhớ tăng thêm Người yêu em mong em từng tin nhắn Em yêu người chờ mãi chẳng hồi âm Nếu tình đời …
wau