Thoát[X]

buồn Archive

Mảnh tình đã cũ

Mùa lặng lẽ về trong hương sữa ngan ngát, dịu ngọt khắp không gian, trên chiếc lá bàng thu vàng vọt rơi xuống nơi góc đường. Em chào tháng mới bằng một sớm mai đón …
wau