Thoát[X]

anh có người thương mất rồi Archive

wau