Quy trình xét duyệt bài viết trên blog tam su Nhật Ký Today

Sau khi bạn gửi bài viết lên blog tam su Nhật Ký Today bạn cần phải chờ bộ phận biên tập blog tam su Nhật Ký Today xem xét bài viết và đăng tải lên blog tam su Nhật Ký Today.

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT TRÊN BLOG TAM SU NHẬT KÝ TODAY.

 1. Gửi bài viết
 2. Ban biên tập blog tam su Nhật Ký Today xem xét
 3. Đăng tải bài viết
 4. Thông báo cho bạn trạng thái bài viết
 5. Bạn chia sẻ bài viết và nhận nhuận bút

CÁC QUY ĐỊNH TRÊN NHẬT KÝ TODAY

 1. Hướng dẫn đăng ký làm cộng tác viên
 2. Hướng dẫn đăng bài viết
 3. Quy định các bài viết và thể loại
 4. Cách tính nhuận bút cho mỗi thành viên
 5. Quy trình xét duyệt bài viết
 6. Meo tăng nhận bút cho mỗi bài viết