Nhật Ký Archive

Cảm ơn cậu

( Blog Tâm Sự ) Sống khép mình là những gì tôi đã trải qua trong một thời gian dài. Thì vẫn có bạn bè đó, nhưng chẳng có được mấy đứa thân. Ảnh minh …