Lối Sống Archive

Chúng ta sau này…

“Chúng ta sau này vẫn sẽ dấn bước kiếm tìm cuộc đời. Và rồi anh đã có một người để cho anh bảo vệ. Em nên yên lòng hay đau lòng đây?” Em gặp lại …