Thoát[X]

Lối Sống Archive

Tôi là ai?

 Năm nay tôi đã 22 tuổi tôi vừa tốt nghiệp ra trường và tôi cảm thấy rất hoang mang về con đưởng phía trước về tương lai mà tôi chọn. Tôi học ngành dược hệ …
wau