Hướng dẫn đăng bài viết lên blog tâm sự Nhật Ký Today

BƯỚC 1: CÁCH ĐĂNG NHẬP

Truy cập vào blog tâm sự Nhật Ký Today qua địa chỉ : https://nhatkytoday.com

1

Cách đăng nhập vào blog tâm sự nhật ký today

BƯỚC 2:  TẠO BÀI VIẾT MỚI

2

Bấm vào bài viết để tạo và quản lý bài viết của bạn.

BƯỚC 3. SOẠN THẢO BÀI VIẾT

3

Khung soạn thảo bài viết

BƯỚC 4: TÙY CHỌN TRƯỚC KHI GỬI

4

Các tùy chọn trước khi gửi bài lên blog tâm sự nhật ký today

Sau khi thục hiện xong các bước 1,2,3 bài viết của bạn trong trạng thái chờ bộ phận ban biên tập blog tâm sự nhật ký today xét duyệt và sẻ thông báo cho bạn.

LƯU Ý : Bài viết của bạn phải để lại ( bút danh, email và số điện thoại để chúng tôi tiện thông báo cũng như việc chi trả nhuận bút.

Xin chúc bạn thành công!

CÁC QUY ĐỊNH TRÊN NHẬT KÝ TODAY

  1. Hướng dẫn đăng ký làm cộng tác viên
  2. Hướng dẫn đăng bài viết
  3. Quy định các bài viết và thể loại
  4. Cách tính nhuận bút cho mỗi thành viên
  5. Quy trình xét duyệt bài viết
  6. Meo tăng nhận bút cho mỗi bài viết