Tâm Sự Archive

Tay phải.

( Blog Tâm Sự ) Tôi là một người thuận tay phải. Tôi cầm viết tay phải, cầm đũa tay phải. Tôi làm mọi việc bằng tay phải. Ảnh minh họa Vì vậy tay phải …