Thoát[X]

BA

( Blog Tâm Sự ) BA

Ảnh minh họa

Ba là ngọn đuốc lung linh

Soi đường chỉ lối,cho mình bước đi.

Ở đời lắm kẽ khinh khi

Ba tôi khuyên nhủ,bổ đi con à.

Ai giàu mặc kệ người ta

Đừng nên bực tức, mới là từ bi.

Dẫu ai chửi mắng câu gì

Con ơi hãy niệm,”A di phật đà”.

Kiếp này ai có sinh ra

Hãy tu lấy nghiệp,mới là người khôn.

Tác giả:Trần Thanh Hùng

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau