Thoát[X]

Xanh88 Archive

Chông chênh tuổi 30

Blog tâm sự : Vậy là đã qua cái tuổi ba mươi một chút rồi. Bỗng thấy cuộc đời chông chênh đến lạ, bao bậc cảm xúc quấn lấy không thể dứt ra. Một lúc …
wau