Thoát[X]

Tu Archive

Anh xa nhớ

Anh xa nhớ, Đã ba tháng trôi qua từ ngày em tiễn anh đến với vùng đất mới. Anh có khỏe không? Việc học tập vẫn ổn chứ? Bên đó sắp vào mùa đông rồi. …

Chữ duyên

Tôi đã từng nghe người ta nói rằng: “Kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau năm trăm lần thì kiếp này mới có duyên gặp gỡ trong phút chốc”. Kiếp này tôi cũng để ý …
wau