Thoát[X]

An Nhiên Archive

Thả vào mưa…

  Có người từng nói với tôi rằng thanh xuân như một cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến rồi chợt đi. Là những suy nghĩ chẳng thể gọi tên, là bao xúc cảm chênh …
wau