Thoát[X]

tranthanhhungsgm Archive

BA

( Blog Tâm Sự ) BA Ảnh minh họa Ba là ngọn đuốc lung linh Soi đường chỉ lối,cho mình bước đi. Ở đời lắm kẽ khinh khi Ba tôi khuyên nhủ,bổ đi con à. …
wau