Thoát[X]

Remember Archive

Phải rồi…

( Blog Tâm Sự ) Lại thêm một lần tổn thương rồi… Ảnh minh họa Tôi bước ra cổng trường… dảo mắt tìm cậu…bước lên bậc đứng đợi cậu…nhìn sang bên kia đường…thấy ? Tôi …
wau