Đỗ Quyên Archive

Mạnh mẽ lên !

Cuộc sống không phải là con đường bằng phẳng, dù đường rộng thênh thang…. Có khi bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống gia đình, trong tình yêu, trong công việc… Nhưng để …