Thoát[X]

thaonguyenxanh Archive

Chạm

  Tôi bước vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên giường bệnh là cậu thanh niên bị tai nạn, cả người cậu ta bị băng bó kín mít. Cả phòng bệnh chỉ có âm …
wau