Thoát[X]

Nhatkybuonchoem Archive

Đêm

Cảm ơn ba mẹ đã cho con cuộc sống để biết buồn vui, ước mơ, hy vọng. Cảm ơn những người bạn thân đã ở bên ta những lúc thành công hay thất bại… Cảm …
wau