Thoát[X]

nguyen1234 Archive

Nắng

(Nắng) “Anh” “Ơi anh nghe nè?” “Em là gì của anh” “Lúc nào em cũng hỏi như  vậy nhỉ “ “Vì em thích mà anh cứ trả lời em đi>.<  “ “Ummm là định mệnh …
wau