Thoát[X]

lelun Archive

Bố

   Bố- một tiếng gọi thân thương, thiêng liêng  mà ai cũng đều muốn có được.Nó có gì mà đôi khi nhiều người cứ muốn được gọi tên mãi,muốn được nói ra mỗi ngày,để rồi …
wau