Thoát[X]

An Nhiên Archive

Anh à

Anh à, giờ anh đang nhớ ai? Anh à, anh có ngủ được không? Anh à, anh có yêu em như anh đã nói không? Anh à, cô gái anh mang theo anh có đang …
wau