Thoát[X]

Dang Tuyet Archive

Thích hay yêu?

Cô thuộc kiểu người vừa sống hướng ngoại vừa hướng nội. Thích hát trước mặt mọi người nhưng lại mất tự tin khi dồn hết ánh mắt về cô. Mệnh danh vui tính có khiếu …
wau