Thoát[X]

Dam Thi Hanh Archive

Tắt nắng

Hà nội vào những ngày đầu thu là những ngày chợt tắt nắng,nỗi nhớ trượt dài theo miền kí ức nơi xa . Trái tim những người cô đơn thì vẫn mãi cô đơn ,những …
wau