Thoát[X]

Bất Hối Archive

Đêm và đau

( Blog tam su )Khuya. Trời đã rất rất khuya. Đêm nay cũng như bao đêm trước, rất khó ngủ và có lẽ thức trắng luôn cũng chẳng chừng. Bởi rằng hôm nay nó đã …
wau