Tình Yêu Archive

Anh.

( Blog Tâm Sự ) Hôm nay em mệt quá. Ảnh minh họa Bận tối mắt tối mũi. Mà chưa có cái gì ra cái gì cả, chưa đâu vào đâu. Em thèm ngủ. Muốn …

Đợi

( Blog Tâm Sự ) Đợi tháng 8, Em đợi tháng 8. Hoặc là em sẽ buồn lắm, em lại một lần nữa cho đi mà chẳng được nhận lại, có điều lần này khác …