Lối Sống Archive

Chúng ta

( Blog Tâm Sự ) 11:30. Người đến, người đi, âm thanh xì xào của lá cây và tiếng gọi của những người xung quanh lướt nhanh qua tai tôi, thứ duy nhất còn sót …

Thanh xuân

( BlogTamSu ) Nếu bạn chưa hâm mộ một ai, bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu được tình yêu của fan dành cho thần tượng. Ảnh minh họa Tình cảm này nó đặc …